Wniosek o pozwolenie na budowę online – czy można?

Nawet przed pandemią coraz więcej urzędów pozwalało swoim petentom na składanie wniosków przez internet. Jak sytuacja wygląda z pozwoleniem na budowę?

Pozwolenie na budowę to niezbędny dokument, uprawniający nas do rozpoczęcia procesu wznoszenia budynku wolnostojącego o obszarze oddziaływania wykraczającym poza teren budowy (a więc np. zacieniającego sąsiednią działkę lub którego fundamenty są zbyt blisko granicy działki, uniemożliwiając budowę np. przydomowej oczyszczalni). Taki wniosek składamy do urzędu gminy lub powiatu, w którym znajduje się działka. W zależności od urzędu, wnioski te można złożyć:

  • osobiście,
  • listownie,
  • w formie online.

Czego potrzebuję do złożenia wniosku online?

Złożenie wniosku online wiąże się z użyciem platformy ePUAP, czyli zabezpieczonego portalu posiadającego elektroniczne adresy wszystkich urzędów w Polsce. Aby złożyć wniosek poprzez platformę, konieczne jest posiadanie konta w serwisie, połączonego z Profilem Zaufanym bądź z zarejestrowanym podpisem elektronicznym, zastępującym ręczne podpisy na papierowych dokumentach.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  • wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę;
  • projekt budowy w czterech egzemplarzach;
  • oświadczenie projektanta poświadczające jego uprawnienia do projektowania budynków;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania działką, na której będzie budowany dom; 
  • decyzję o warunkach zabudowy (oryginał lub poświadczoną kopię);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
  • jeśli korzystamy z Profilu Zaufanego osoby innej, niż inwestor, konieczne jest również oświadczenie o pełnomocnictwie.
Tagi:
Studentka polonistyki. Kiedy nie pisze i nie majsterkuje, planuje, jak w mieszkaniu zmieścić więcej książek i kubków do herbaty. Specjalistka od domykania budżetu nawet z kolejną (zbędną) dekoracją do salonu w niezbędnych wydatkach.

Powiązane wpisy

Brak powiązanych wpisów

0 Komentarzy

Napisz komentarz